Läkarbristen värre än på länge

Svårigheterna att rekrytera läkare gör att 14 läkartjänster på vårdcentralerna i Uppsala län för närvarande står vakanta, och läkarbristen är värre nu än den varit på senare tid

Det säger Elisabet Wennström, som är personalchef för primärvården i Uppsala län.
- Just nu är det en värre situation när det gäller att få in vikarier och att kunna tillsätta vissa lediga positioner. Just nu har vi bekymmer.

Varför är det så?
- Totalt sett i Sverige så finns det inte tillräckligt många läkare för att fylla behovet, och då blir det en konkurrenssituation.

Hur ser du på framtiden?
- Jag tror att det kommer att vara fortsatt besvärligt att rekrytera även ett halvår framöver. Vi jobbar mycket med att försöka klara den framtida personalförsörjningen genom att egenutbilda specialister, men när det väl börjar bli svårt att rekrytera så brukar det hålla i sig ett tag.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se