Järlåsabarnen får behålla sin skola

Järlåsa skola ska inte förändras, så barnen i fjärde till sjätte klass kommer inte att behöva åka buss till Vänge skola från och med i höst, något som föreslagits tidigare. Det beslutade barn- och ungdomsnämnden i Uppsala igår.

Gårdagens beslut var de första som fattades med anledning av den stora skollokalsutredningen. Den pekade ut flera skolor för nedläggning, men de beslut som nu fattats innebär att Treklangen, Kvarngärdesskolan och Brune särskola blir orörda, något som Upplandnsytt berättat om tidigare. Sedan kommer förskolor att flytta in i delar av flera skolor, exempelvis Stordammen och Sävjaskolan.

Den främsta överraskningen på mötet var att det inte ska inrymmas någon förskola i Järlåsa skola, så skolbarnen kan gå kvar där till sexan.

- Det känns hemskt bra, jag har haft ångest över hur långa skoldagar barnen skulle få om de skulle skjutsas till Vänge, säger moderata nämndordföranden Cecilia Forss till Upplandsnytt.

Nu ska det i stället utredas om det går att ordna förskoleplatser i en del av Vänge skola.

Beslut om framtiden för fler skolor fattas av barn- och ungdomsnämnden i Uppsala i juni, men de allra flesta kommer att få vänta på besked till slutet av hösten.

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se