Spårtaxi i Uppsala ska utredas

Uppsala kommun har nu beslutat att satsa pengar på att utreda ett projekt med spårtaxi i Uppsala. Det var kommunstyrelsens arbetsutskott som i går beslutade om utredningen.

Leif Sanner är kommunalråd för folkpartiet i Uppsala:
- Det är ju spännande att se det här nya som växer fram
- Vad är spårtaxi egentligen?
- Ja, det är mindre fordon som går på en upphöjd bana. Mer taxilikt, man sitter kanske fem till sex personer och åker.

Det som kommunstyrelsens arbetsutskott i går fattade beslut om är alltså att bekosta en utredning för att eventuellt senare satsa på ett pilotprojek. Om det skulle visa sig att det skulle gå att hitta finansiärer skulle projektet kunna förläggas till Boländerna i Uppsala, åtminstone om det blir som dom idéer som diskuterats fram till idag.

Ungefär 1,5 miljoner kostar utredningen, varav EU-pengar står för 35 procent. Dom borgerliga partierna har tidigare kritiserat miljöpartiet för att ha drivit igenom dyra försöksprojekt, som t ex provbanan vid Polacksbacken. Leif Sanner (fp) säger att det i dagsläget inte finns något som talar för att blir ett bygge.
- Det här är en utredning för att se förutsättningarna för det.
- Behövs det på sikt ett komplement till bussarna?
- Kanske, som jag ser det så måste Uppsala bli en större stad. Det handlar ju om väldiga investeringar.

Mårten Nilsson
Marten.Nilsson@sr.se