Uppsalaprofessor JO-anmäld

Bo Berndtsson, matematikprofessor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, JO-anmäler Anders Hallberg, rektor för Uppsala universitet. Berndtsson är mycket kritisk till omständigheterna kring två matematikprofessorers avgång i februari i år.

Enligt anmälaren har rektorn och universitetsledningens behandling av de båda professorerna varit ”djupt oetisk och orättvis”.