Miljöplan saknas i Tierp

De uppländska kommunerna har kommit relativt långt i sitt miljöarbete jämfört med andra kommuner i landet. I Uppsala län är det bara Tierp, som saknar en riktig miljöplan. Det visar en undersökning om kommunernas planer för minskade utsläpp av växthusgaser, som Sveriges Radio har gjort.

Knivsta svarar att man har en plan, med tillägget att utsläppen de närmaste åren kommer att öka på grund av befolkningsökningen, men att en handlingsplan ska utarbetas för att på sikt minska utsläppen.

Uppsala svarar också att man har mätbara mål för att minska utsläppen och hänvisar till utbyggnaden av biogasbussarna.

Älvkarleby berättar om fjärrvärmeutbyggnad och Upptågets positiva inverkan på tågresandet.

Det är bara Tierp som redovisar att man inte har någon utarbetad plan för att minska växthusgaserna.

- Det innebär alltså inte att vi sitter obverksamma under tiden. Tvärtom. Vi har jobbat väldigt mycket, och investerat väldigt mycket, för att minska oljeberoendeet, säger finanskommunalrådet i Tierp Bengt Olov Eriksson.

Och det innebär t ex storsatsning på fjärrvärme i Tierp. Fjärrvärme från flis kommer att ersätta oljan i ett stort antal fastigheter. Detsamma gäller Karlholm, där man nu bygger ut fjärrvärme där det inte funnits alls förut. Vi prioriterar de här frågorna mycket högt, säger Bengt Olov Eriksson, men varför har man då inte en aktuell miljöplan?

- Det kan man naturligtvis fundera över. Samtidigt är det trots allt ändå viktigast att det händer någonting i verkligheten.