Aktier i Dannemoragruva populära

Många vill bli delägare i Dannemora Mineral. Erbjudandet att teckna aktier i bolaget övertecknades drygt sju gånger.

Bakom intresset står både privatpersoner och institutioner. Genom nyemissionen tillförs Dannemora Mineral omkring 1 800 nya aktieägare och 85,4 miljoner kronor före emissionskostnader. De nyemitterade 1,4 miljoner aktierna kommer att utgöra 30 procent av det totala antalet utestående aktier, skriver bolaget i ett pressmeddelande.