Skolverket kritiserar fortfarande Uppsalaskola

Den muslimska friskolan Manar al Houda i Uppsala klarar fortfarande inte Skolverkets krav för att få bedriva verksamhet.

Skolan har granskats kontinuerligt sen 2004, och vid den senaste granskningen visade det sig att skolan fortfarande inte uppfyller vissa krav, bland annat när det gäller uppföljning av elevernas resultat. Skolan har nu på sig till den 8:e juni att besvara Skolverkets kritik.