Psykoterapeututbildningar får kritik

Högskoleverket riktar nu skarp kritik mot psykoterapeututbildningen vid Uppsala universitet.

Bland annat har utbildningen två olika inriktningar, där förutsättningarna är helt olika och där det inte finns nåt samarbete.

Båda inriktningarna omfattas av examensrätten och därför måste båda svara upp mot de kvalitetskrav som ställs, skriver högskoleverkets bedömargrupp. Inom ett år måste bristerna åtgärdas annars kommer examensrätten att dras in.