Få använder hörapparat i Uppsala län

Andelen hörselskadade som använder sig av hörapparat i Uppsala län är låg i jämförelse med andra delar av landet. Knappt 25 procent av de hörselskadade i länet har hörapparat.

Att det ser ut så här beror delvis på att många hörselskadade har en negativ syn på hörapparat, tror Lena Hård, som själv använder en sedan 10 år tillbaka. Lena Hård, hörselskadad från Uppsala.
- Om man inte vet om att man har en hörselskada så tar det väldigt lång tid innan man upptäcker det. Man tror att man blir betraktad som en annorlunda människa som inte kan vara med som tidigare, med det är ju tvärtom. När man får sina hjälpmedel blir man ju normalhörande igen till stor del, säger hon.

Uppsala län ligger trea från slutet på en lista över alla län i Sverige. Sammanställningen visar hur stor andel av de hörselskadade som använder hörapparat. Här är det knappt 25 procent av de hörselskadade som använder hörapparat, i Dalarna däremot är det fler än hälften. Jan-Peter Strömgren, som är ordförande i Hörselskadades Riksförbund, säger så här om länssiffrorna.
- Det är ju väldigt lågt och det borde vara betydligt högre. Ca 60% av de som har en hörselnedsättning bör ha hörapparat.

Att det ser ut så här, beror alltså inte på att det är lång kö till hörselcentralen och att vården är dålig på att ta hand om de hörselskadade. Tvärtom, säger Lena Hård i Uppsala, att det mer beror på att man måste ta tag i sina hörselskador själv och aktivt söka hjälp. I slutändan handlar det faktiskt om självförtroende.
- Det beror lite på en själv, det krävs att man har bra självkänsla.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se