Musik i Uppland överklagar

Musik i Uppland ansöker nu hos Kammarrätten om resning för återbetalning av moms.

Enligt domar i både EG-domstolen och Regeringsrätten har bolaget drabbats av en felaktig rättstillämpning när dess avdragsrätt för ingående moms begränsats. Nu ansöker de alltså om prövning även i kammarrätten.