Skarp kritik mot psykoterapeututbildning

Högskoleverket riktar nu skarp kritik mot psykoterapeututbildningen vid Uppsala universitet. Utbildningen har så pass allvarliga brister att Högskoleverket ifrågasätter dess examensrätt.

Tidigare i år fick två vårdutbildningar vid Uppsala universitet kritik av Högskoleverket för att det fanns stora brister, och nu är det alltså universitetets psykoterapeututbildning som får en släng av sleven.
- Vi får väl ha en dialog med högskoleverket om den här saken och vi kan ju göra en ny kursplan som fyller de krav som Högskoleverket ställer. Det säger Erik Börjesson som är prefekt vid institionen för psykologi på Uppsala universitet.

Utbildningen har två inriktningar och det är framförallt den psykodynamiska som får kritik. Men ett annat fel som påpekas är att det inte finns något samarbete mellan inriktingarna. Skulle examensrätten dras in så drabbas även inriktningen med kognitiv beteendeterapi , men som det ser ut just nu så kommer den psykodynamiska utbildningen att läggas ner.
- Den kommer att läggas ner därför att vi har ju tillesmötesgått ett behov ifrån uppdragsgivare att ha den kursen, men vi kommer inte att ha den något mer, säger Erik Börjesson.

Per-Henrik Johansson
per.henrik.johansson@sr.se