Menedsdom prövas av Högsta domstolen

Högsta Domstolen, HD, kommer att ta upp en dom från Uppsala Tingsrätt mot två flickor som fälldes för mened.

Flickorna, 17 och 19 år gamla, hade lämnat falska vittnesmål i en rättegång 2005 och dömdes till en månads fängelse vardera i både tingsrätten och hovrätten. Riksåklagaren, RÅ anser att det inte finns fängelser anpassade till så unga personer som 17-åringar och vill därför att HD ska ta upp fallet och ompröva den yngre kvinnans straff.