Sandvik i Gimo nyanställer

Bortåt 30 till 40 personer kommer att nyanställas vid Sandvik Coromant i Gimo det närmaste halvåret. Pensioner, medarbetare som slutar i kombination med att företaget räknar med en viss produktionsökning den närmaste tiden är anledningen till nyanställningarna, berättar platschefen Kjell Söderhäll. Företaget har i dag ingefär 1650 anställda.