Universitetskurs om samer ställs in

En sommarkurs på Uppsala universitet om samiska kultplatser ställs in. Orsaken är att Gabna sameby protesterat mot utbildningen, som enligt samerna inte respekterar deras heliga platser.

I en skrivelse till universitetet påpekar sametinget att det inte är en självklarhet att urfolks kulturarv ska undersökas och dokumenteras utan folkets uttryckliga tillåtelse, rapporterar Sameradion.