Vattenskoter får köras i Kasfjärden

Det har kommit nya regler för var i Uppland man får köra vattenskoter. I fortsättningen blir det tillåtet att köra i Kasfjärden och Hargsviken i Östhammars kommun men med vissa begränsningar.

Det blir däremot förbjudet att köra vattenskoter nära land.

Det är länsstyrelsens miljöenhet som fattat beslut om ändringarna i reglerna för vattenskoterkörning och de nya reglerna gäller redan från första juni.