Primärvården har tre år på sig - då ska underskottet vara borta

Primärvården i Uppsala län får tre år på sig att beta av sitt ekonomiska underskott. Det framkom i dag när den nya borgerliga majoriteten i landstinget presenterade sin preliminära budget för de närmaste åren.

- I år har primärvården aviserat 55 miljoner minus, de har vidtagit åtgärder så det kommer landa på 40 miljoner minus. Primärvården får tre år på sig. Vi gör på samma sätt som med Akademiska sjukhuset för ett antal år sedan, säger Ismail Kamil, folkpartiets landstingsråd.

Primärvården, alltså bl a vårdcentralerna, är lite av problembarnet i Uppsala läns landsting. Men den borgerliga majoriteten har under våren avskaffat ett helt chefsskikt inom primärvården och planerar fler förändringar. Varje vårdcentral ska i fortsättningen få ökad andel av sina pengar i form av prestationspengar beroende på hur många patientbesök man klarar av.

Vårdcentralerna ska också få behålla i varje fall delar av överskott som man får. Under hösten räknar man också med att komma i gång med att vårdcentraler kan ändra öppettiderna så att man har öppet helger eller morgnar eller kvällar, och vårdcentraler kan också komma att läggas ut på entreprenad. Landstinget räknar totalt sett med överskott de närmaste åren. Men hur ska då budgetarna hållas, det har ju varit svårt tidigare?

- Det har varit svårt beroende på vilka signaler man har gett till olika verksamheter. Det är därför vi har vidtagit de här åtgärderna. Verksamheten måste få tydliga uppdrag, säger Ismail Kamil (fp).

Sen kommer det finnas ett hot över varje chef att om de inte sköter ekonomin så kan enheten privatiseras?

- Du kan kalla det hot, jag kallar det olika möjligheter att visa att man är lika bra som alla andra som driver verksamhet i andra alternativa driftsformer. Jag har också ett ansvar att axla. Det är skattebetalarnas pengar. Jag måste använda pengarna på det mest effektiva sättet annars är det slöseri med resurser. Och det tänker jag göra, säger Ismail Kamil.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se