Viljan att donera organ ökar

Boende i Svealand är flitigast i landet på att donera organ. Och på sista tiden har viljan att donera organ ökat.

Under förra året kunde 137 personer donera organ i Sverige och 40-talet av dem kom från Svealandsregionen, berättar Eva Björklund som är transplantationskoordinator på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

- Det är positivt, och folk har börjat prata mer om att andra kan behöva organ efter att man själv avlidit, säger Eva Björklund som ser två orsaker till ökningen av organdonatorer:

- Allmänheten pratar mer om det och är mer posivtiv och sjukvården uppmärksammar organdonationer mera.

De organ som behövs mest är njurar.