Hummelstaskog skyddas i 50 år

Idag blir ett skogsområde utanför Hummelsta i Enköpings kommun klassat som naturvårdsområde. Skogen används till exmpel av skolan i Hummelsta och ägarna till området vill därför att skogen skyddas i 50 år.

Skogsstyrelsen har inventerat området och kom fram till att det är värt att skydda.

Kostnaden för att skydda skogen delas mellan markägaren, skogsstyrelsen, Enköpings kommun och Upplandsstiftelsen.