Ledande moderat om nytt lagförslag: "Kvaliteten i förskolan kan bli sämre"

Bra för föräldrarna, men det kan innebära att kvaliteten i förskolan blir sämre. Så säger moderata kommunalrådet i Uppsala, Cecilia Forss, om det förslag som en arbetsgrupp inom folkpartiet för fram idag, och som innebär att föräldrar ska få ekonomisk kompensation om en kommun inte ordnar fram förskoleplatser i tid.

- Allting har för- och nackdelar, det jag spontant tycker är positivt är att föräldrarna får skadestånd om kommunen är slarvig eller långsam. Det är en bra påtryckare. Och vi har sagt att planeringen av förskoleplatserna inte varit tillräckligt bra, det måste vi nu bli ännu bättre på, säger Cecilia Forss (m).

Förslaget, som en arbetsgrupp inom folkpartiet arbetar med, och som får stöd av övriga regeringspartier, innebär alltså att föräldrar som inte får en dagisplats inom 3-4 månader som de har laglig rätt till ska kunna få ersättning från kommunen för vad det kostar dem att ordna barnomsorgen på annat sätt.

- Det finns vissa kommuner som systematiskt struntar i det här, eftersom man som förälder inte har något att sätta emot, säger Karin Pilsäter, folkpartist i riksdagen.

Värst i Uppsala för fyra år sedan

I Uppsala var problemen med förskolekön som värst för några år sedan. 2003 fick kommunen kritik från Skolverket för att den inte ordnade platser i tid. Då diskuterades också om kommunen själv skulle införa en ersättning för dem som inte fick en plats, men juristerna avrådde eftersom det skulle kunna strida mot likställighetsprincipen.

Nu till hösten räknar Göran Hedefalk, som håller i frågan på kommunen, med att de ska kunna ge alla ett erbjudande om plats i tid. Men precis som på senare år kommer inte alla få ett erbjudande om barnomsorg nära där de bor.

Kan leda till tomma förskoleplatser

Och kommunalrådet Cecilia Forss säger alltså att det finns fördelar med lagförslaget, men det kan också tvinga kommunen att stå med tomma platser i förskolan för att alltid kunna ge plats.

- Och det kostar ju tyvärr pengar. Det finns alltid risk att det går ut över kvaliteten, att hålla tomma platser, säger Cecilia Forss (m), kommunalråd i Uppsala.

 

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se