Chef på allmänpsykiatrin tvingas bort

Ytterligare en hög chef sägs upp inom psykiatrin i Uppsala. Den här gången är det chefen för allmänpsykiatrin på Akademiska sjukhuset Johan Jansson som tvingas lämna sin chefstjänst.

För ett knappt år sedan var det barn- och ungdomspsykiatrins chef Henrik Pelling som mot sin vilja och under protester från flera patientorganisationer tvingades avgå.

Precis som den gången handlar det nu om att psykiatridivisionens chef Bertil Jansson tappat förtroende för sin underlydande chef.

- Jag går inte in på orsakerna, men Johan Jansson, som är en väldigt duktig överläkare, kommer inte längre vara verksamhetschef, säger Bertil Jansson till Upplandsnytt.

Den uppsagde chefen Johan Jansson har inte velat uttala sig i dag, men berättar i mejlkorrespondens att han kallades till Bertil Jansson i tisdags. Utan vare sig förklaring eller förvarning fick han av Bertil Jansson veta att han inte längre är chef för allmänpsykiatrin. ”Jag upplevde det som en avrättning”, skriver Johan Jansson. ”Jag kunde inte ens ana vad som skulle ske, trots att jag hade utvecklingssamtal med Bertil Jansson för bara en månad sen”.

Johan Jansson har vänt sig till sjukhusdirektören och frågat om det här är en personalpolitik som är förankrad hos ledningen för Akademiska sjukhuset.

Flera chefer har förvunnit i psykiatrin i Uppsala det senaste året, och flera chefer ska ha sagt upp sig senaste veckan. Bertil Jansson säger att även bland övrig sjukhuspersonal finns det nya uppsägningar.

- Vad jag känner till är det ytterligare en läkare och två sjuksköterskor som slutar, säger Bertil Jansson, chef på psykiatridivisionen.

Varför slutar de?

- Det är bättre du pratar med dem om det.

Upplandsnytt har talat med personal inom psykiatrin idag som säger att du sparkar alla som kommer på kant med dig. De vågar inte uttala sig för då får de sparken också.

- Så är det inte.

Det är många chefer som slutat på kort tid, det är oro bland personalen och det är svårt att rekrytera psykiatriker. Hur ska situationen lösas?

- Jag har inget klart svar, men vi behöver väldigt mycket arbetsro. Det jag ägnar dagarna åt nu är att prata med chefer, prata med medarbetare och försöka förklara och ge stöd. Jag förstår att man är chockad och att man tycker att Bertil Jansson är en buse men jag försöker förklara så gott jag kan, avslutar Bertil Jansson, chef för psykiatrin i Uppsala.

Den uppsagde chefen Johan Jansson har erbjudits att stanna som överläkare.

 

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se