Kommunrevisorer föreslår förändringar

Uppsala kommun bör ändra sig, och göra mer som de privata utförarna när det gäller finansieringen av personliga assistenter. Det menar kommunrevisionen, som tittat på frågan eftersom den här verksamheten i kommunen har gjort stora underskott de senaste åren.

Det handlar om kostnaderna för personlig assistans, det som personer med stora funktionshinder har laglig rätt till - att få hjälp med att klä sig, äta, kommunicera - för att kunna leva så vanligt som möjligt.

När det gäller dem som behöver mycket hjälp så ska försäkringskassan ta vissa delar av kostnaden och kommunen andra. Men de pengar som Uppsala kommun får från försäkringskassan räcker inte.

De senaste åren har den här verksamheten gått back med mellan elva och 14 miljoner kronor. Kommunrevisionen har därför fått i uppdrag att se över det här. Och revisorerna kommer fram till att skillnaden mellan kommunens kostnader och den ersättning man får från Försäkringskassan bland annat beror på att kommunen har högre kostnader för bland annat administration och lokaler.

Revisorerna konstaterar också att flera privata utförare verkar klara sig på ersättningen de får från Försäkringskassan. En förklaring är att de privata tar upp en förhandling med kassan så fort assistansen till en person verkar bli dyrare än planerat, så att de kan få mer betalt. Det bör också kommunen göra i mycket högre utsträckning, menar revisorerna. De tycker också att kommunen bör överväga att, precis som en privat utförare, ta hjälp av jurister för att föra de här förhandlingarna.