Fortsatt strid kring flygbuller vid Arlanda

De som störs av flygplansbuller kring Arlanda kan inte kräva skadestånd i en gemensam så kallad grupptalan. Det anser Luftfartsverket som nu yttrat sig i frågan.

Runt sextusen invånare i Upplands Väsby har via en grupptalan börjat driva skadeståndskrav för flygplansbuller. Luftfartsverket anser att varje enskild person istället ska kräva skadestånd om man anser sig drabbad.

Luftfartsverket hävdar samtidigt att de inte orsakat mer störningar än vad som är tillåtet.