Politiker överklagar höjd avgift

Flera företag har överklagat de nya, höjda avgifterna som miljökontoret i Uppsala tar ut för sina kontroller av dem som hanterar livsmedel. En av de klagande är Mohammad Hassan, som själv sitter i fullmäktige och var med och fattade det ursprungliga beslutet om avgifterna. Höjningen hans restaurang fick blev för stor, menar han.

- Jag tycker att det är orimligt att få en höjning på 524 procent i en smäll, säger han.

Mohammad Hassan driver, tillsammans med sin bror, restaurangen på ILU i Uppsala. Från och med i år ska de betala drygt 11 000 kronor för att miljökontoret ska kontrollera verksamheten.

Orsaken till höjningen för honom, och många andra som hanterar livsmedel, är ett beslut i kommunfullmäktige om att alla sådana här kontroller ska finansieras enbart genom avgifter. Avgiftens storlek ska bestämmas efter två kriterier: Risk, alltså till exempel om man lagar mat till känsliga personer och erfarenhet, hur tidigare kontroller visat att man sköter ordning och hygien.

Men eftersom eftersom många restauranger inte är kontrollerade så har många placerats på samma nivå, schablonmässigt. Det tycker Mohammad Hassan är fel:

-  Det går emot kommunfullmäktiges intentioner. Intentionen var att de som missköter sig skulle betala mer och de som sköter sig skulle betala mindre.

Det är flera som har överklagat för att de tycker att de har fått för höga avgifter, två förskolor, en kyrka och en skola bland annat. Men det speciella med Mohammad Hassan är att han inte bara är restaurangägare, han är också fullmäktigeledamot och miljökontorets beslut om hur stora avgifterna ska vara är en direkt följd av fullmäktiges beslut som han var med och fattade. I det beslutet står att livsmedelsverkets vägledning ska tillämpas - och det har miljökontoret gjort.

Mohammad Hassan håller med om det här, men han vidhåller ändå att miljökontoret gjort fel. De hade kunnat tolka livsmedelsverkets riktlinjer annorlunda och låtit många restauranger betala mindre i början, menar han.

- De är experter på att ha sina egna tolkningar på saker och ting och här borde de ha haft lite sunt förnuft, för näringslivsklimatets skull.

- Men även om du tycker att det här bryter mot fullmäktiges intentioner, hur lämpligt är det att du överklagar ett beslut som faktiskt följer ett beslut i fullmäktige som du varit med och fattat?

- Men jag överklagar inte i min roll som politiker, jag överklagar som näringsidkare.

- Kan ma skilja på de rollerna?

- Det kan man absolut göra, säger Mohammad Hassan restaurangägare och fullmäktigeledamot (fp).

Kontakta reportern:

lisa.helgesson@sr.se