SR:s VD Peter Örn avgår

Sveriges Radios VD Peter Örn avgår med omedelbar verkan. Anledningen ska, enligt ett brev till alla anställda vara, att han och Ove Joanson, Sveriges Radio styrelseordföranden, haft olika uppfattningar i några viktiga frågor.

Peter Örn har den senaste tiden varit hårt kritiserad, både internt och externt, men han skriver i sitt brev att det inte är motivet till att han nu väljer att sluta.

Peter Örn har varit VD för Sveriges Radio i tre år. Han får ett avgångsvederlag som omfattar tolv månadslöner.

Styrelsen förordar Kerstin Brunnberg,  tidigare ekochef och programdirektör, som tf VD.