Vänsterbudget satsar på "svaga" grupper

Vänsterpartiet vill satsa pengar på mindre barngrupper i förskolan och på att alla som har hemtjänst ska få tio procent mer tid. Dessutom vill de förbättra kvinnolönerna i Uppsala kommun. Idag lade vänsterpartiet fram sin ”skuggbudget”, den budget för Uppsala kommun som de skulle ha genomfört om de haft makten.

I budgeten ingår också att vänsterpartiet höjer skatten med tio öre. De vill dessutom göra om hela kommunens organisation igen och bland annat ta bort beställar- utförarmodellen, säger kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau.