Högskoleverket mjukar upp kritik

Högskoleverket vill inte utnämna något universitet eller högskola som vinnare i kvalitetsgranskningarna. Högskoleverkets chef Sigbrit Franke hävdar att det inte går att göra en rättvis rankning mellan lärosätena. Hon tar Uppsala universitet som exempel, som sticker ut med flest ifrågasättanden.

Det hänger främst samman med att universitet haft många språkutbildningar med litet studentunderlag och knappa resurser. Uppsala har också sjuksköterske- och psykoterapiutbildningar som generellt har kvalitetsproblem. Hade Stockholms universitet haft vårdutbildningar hade det förmodligen fått fler anmärkningar.

Även om universiteten har det bättre förspänt med stora, kreativa studiemiljöer vill Franke inte gå så långt som till att säga att universiteten är bättre än högskolorna.

-Allt vid ett universitet behöver inte vara bra, säger Franke och exemplifierar med Karolinska institutet som fått kritik för sin sjuksköterskeutbildning. -Det finns också högskolor som visat på väldigt, väldigt goda utbildningsmiljöer och bra forskning.

De senaste årens kvalitetsgranskningar mynnar ut i slutsatsen att universiteten och högskolorna måste koncentrera sig på det de är bäst på, inte att alla ska göra allt och konkurrera om studenterna.

TT