Enköpingsskolor riskerar vite

Trots flera påpekande har felen inte åtgärdats, nu riskerar två skolor i Enköping få böta hundratusentals kronor om de inte gör något åt den dåliga arbetsmiljön.

Det handlar om Fjärdhundraskolan som kan få böta en halv miljon om de inte ser till att få ordning på ventilationen skolan. Den andra skolan är Bergvretenskolan, som kan få böta 100 000 kronor om de inte åtgärdar sitt tak. Regnvatten läcker in och orsakar fukt och mögelskador.

Enligt Arbetsmiljöverket måste problemen vara åtgärdade senast i augusti.