Universitetsutbildningar håller inte måttet

Landets högskolor och universitet har granskats under sex års tid och många utbildningar håller inte måttet, enligt Högskoleverket. Uppsala universitet får flest ifrågasättande av alla, tjugo stycken.

Kritiken från Högskoleverket mot Uppsala universitet riktas främst mot så kallade mindre språkutbildningar som inte anses hålla kvalitet nog. Problemet där är att det är få elever som går och att det är svårt att få kvalificerade lärare.

Men Uppsala universitets utbildningar för sjuksköterskor och psykoterapeuter har också kvalitetsproblem, enligt Högskoleverket.

- När vi får de rapporter som Högskoleverket skickar till oss, så tittar vi väldigt allvarligt på dem och vidtar åtgärder för att komma till rätta med svårigheter som de upptäckt att vi har. Och det har vi lyckats med, säger Ulla Myhrmann är planeringschef vid Uppsala universitet. Men självklart är det ett problem att vi får kritik.

Studentkåren oroas

Jenny Carlsson på Studentkåren oroas av att tjugo utbildningar i Uppsala inte anses hålla kvalitet nog.

- Självklart så finns det en oro, och det är något universitetet måste jobba med, att se till att förbättra utbildningar så vi inte får de här dåliga resultaten. Och det är väldigt bra att sådana här undersökningar görs så vi får papper var vi behöver se förändring, säger Jenny Carlsson och fortsätter:

- Vi behöver mer lärarledda timmar. Det är det viktigaste för att studenterna ska känna att dem får en bra utbildning och känner att det är värt att ta lån och flytta hit till Uppsala för att läsa de här utbildningarna.

 

Erik Svensson