Välbesökt möte om skolor i Österby

I går kväll hölls ett möte i Österbybruk för att diskutera framtiden för de nedläggningshotade skolorna i Morkarla och Film. Över 100 personer - föräldrar, politiker och lärare samlades i Österby skola för att ge sin syn på saken.

David Pihl var där med dottern Johanna som går i tvåan i Morkarla.

- Det här var ju ett diskussionsmöte, sedan får vi se i höst vad resultatet blir. Hoppfull måste man ju vara.

Johanna Pihl är ett av 133 barn i Morkarla och Film som kanske inte får gå kvar i sin skola om några år. Österbyskolans matsal är en välfylld lokal när engagerade föräldrar och lärare möter politikerna. Men trängseln är inget mot hur det skulle kunna bli om nedläggningen blir ett faktum. Att Österby skola skulle kunna ta emot över 130 elever till är i dagsläget en tekinsk omöjlighet.

Att något beslut inte är taget betonas av barn- och utbildningsnämndens ordförande Lennart Owenius. Owenius är lugn och saklig när han lägger ut texten i matsalen. Han betonar gång på gång att det inte är någon rolig uppgift att jobba under det här besparingskravet. Östhammars kommun ska komma tillrätta med det faktum att det saknas 10,7 miljoner inom skolan.

Politikerna säger att de vill föra en dialog och föra in så många synpunkter som möjligt i den konsekvensanalys som nu ska göras, och som ska vara klar i höst.

Ett förslag som kom fram under mötet var att behålla byskolorna och istället tillfälligt lägga ner lågstadiet på Österbyskolan - ett föslag som Lennart Owenius inte är främmande för.

- Det kan ju vara en idé att vända på det...

Men Morkarla och Films skolor behöver rustas upp för omkring sex miljoner konor, vilket inte talar till deras fördel. Trots det hoppas Anna Lindvall, som har barn på Morkarla, att politikerna ändå väljer att behålla de populära byskolorna:

- Gruvan kanske ska komma igång, och det har redan skett en inflyttning till den här regionen. Lägger man ner de här båda skolorna, då har man liksom omöjliggjort all vidare utvecklingar. Blir det plötsligt väldigt mycket barn räcker ju Österbyskolan inte till.