"Patientsäkerheten är i fara"

Både anställda och chefer menar nu att krisen inom psykiatrin i Uppsala är så allvarlig att patientsäkerheten inte längre kan garanteras.

Det är förra veckans uppsägning av chefen för allmänpsykiatrin, Johan Jansson, som fört med sig att misstron mot ledningen nu är akut.
- Arbetsmiljön är oerhört bristfällig, vi kan inte heller garantera patientsäkerheten, vilket är strssande och pressande. Det säger Elisabet Berg som är avdelningschef i allmänpsykiatrin.

Johan Jansson sades förra veckan upp som chef för allmänpsykiatrin av sin närmast överordnade Bertil Jansson, som också var den som förra sommaren sa upp barn- och ungdomspsykiatrins chef, Henrik Pelling, nåt som väckte stora protester. Den senaste uppsägningen var droppen i en ansträngd arbetsmiljö, menar många, där bristen på läkare länge varit svår.

Marie Beckman-Suurküla, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset, säger att en tf verksamhetschef efter den sparkade Johan Jansson nu har tillsatts i form av biträdande sjukhusdirektören Eva Telne. Det blir hennes uppgift att se till att patientsäkerheten kan upprätthållas.
- Hon har ju mitt uppdrag att gå in och hjälpa Bertil att stabilisera läget på allmänpsykiatrin.
Hur stor kris får det bli på psykiatrin innan Bertil Jansson får gå?
- Det är ju en naturlig fråga att ställa sig. Självklart ska vi titta igenom det här ordentligt och stödja psykiatrin och dess chefer så att vi får en bra lösning i slutet.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se