Uppländska fyrar kan släckas

Sjöfartsverket vill minska antalet fyrar längs de Svenska kusterna, och nu har turen kommit till bland annat Upplandskusten. I dag är sista dagen att komma in med synpunkter på vilket värde fyrarna har för sjöfarten.

sjöfartsverket har bedömt att flera fyrar saknar en funktion idag – men man vill ändå höra med yrkestrafiken vad dom tycker. Tage Edvardsson är chef för Sjöfartsverkets infrastrukturenhet.

- Vi måste effektivisera och följa utvecklingen med tiden. Vi har internt tyckt att vissa fyrar  inte behövs för navigatuion, utan är ett kulturarv. Nu går vi ut och har remitterat det ganska brett.

En av de fyrar som enligt Sjöfartsverket saknar värde för sjöfarten är Örskärs fyr norr om Gräsö. Där driver Siw Ölund  och Per Mattsson vandrarhem i de gamla fyrvaktarbostäderna. De tycker det skulle vara trist om fyren släcktes ner.

- En så stor vacker nyrustad fyr släckt, det skulle jag inte vilja se. Nej det går inte. Den måste lysa.

- De rustade ju upp den 2005. Det är klart att jag tycker att den ska lysa, så att vi får behålla lugn och trygghet här på ön.

Det dröjer ett tag innan vi vet vad som kommer att hända med Örskärs fyr. Först till hösten tror Sjöfartsverket att allt kommer vara klart.

- Nu frågar vi näringen först om det nautiska värdet, och sedan är det en diskussion vi för med sjöfartsinspektionen, som gör säkerhetsbedömning om vi har haft en korrekt ansats. 

Sjöfartsverket ser helst att fyrarna fortsätter lysa.

- Vår målsättning är att i första hand finna andra huvudmän, och kan vi inte göra det får vi ta fyr för fyr och bedöma hur vi skagöra. Det enda vi har åsikt om är liksom finansieringen.