Uppsala kommun sa ja till Citybanan

Uppsala kommun har för avsikt att vara med och betala för Citybanan, som väntas förbättra för tågtrafiken genom Stockholm. Det klubbade kommunstyrelsen igår.

Hur mycket kommunen ska betala är inte klart, men den summa som hela länet förväntas bidra med är drygt 600 miljoner kronor.

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet var emot det här. De är för Citybanan, men tycker att regeringen ska stå för järnvägsinvesteringen.