Fler söker sig till nykterhetsrörelsen

Nykterhetsrörelsen har medvind i Uppsala län. De senaste tre åren har rörelsen fördubblat sitt medlemsantal från drygt 2 000 till nästan 4 500 personer.

Den allt friare tillgången på sprit, öl och vin sägs vara en av huvudanledningarna till att allt fler yngre människor engagerar sig, skriver Upsala Nya Tidning.