Betygen avgör i Uppsala

Nu är det klart att det blir betygen som avgör vilken gymnasieskola som en elev kommer in på, det har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Uppsala beslutat idag.

Tidigare har det varit förstahandsvalet och därefter närhetsprincipen och särskilda skäl som varit avgörande vid intagning på de kommunala gymnasierna. Nämnden hoppas att ett ökat betygskrav ska få eleverna att studera flitigare i grundskolan.

Ulrik Wärnsberg, socialdemokrat, kritserade beslutet och menar att det kommer att leda till ökad segregation.

- Vi menar att det är fel att hindra elever som är behöriga från att läsa de utbildningar de önskar, säger han.