Polisens nya radiosystem stoppas

Utbyggnaden av RAKEL, det nya kommunikationssystemet som polis, räddningstjänst och flera andra myndigheter ska använda, stoppas tillfälligt.

Det är problem med täckningen över större områden. Det var tänkt att det nya radiokommunikationssystemet skulle införas i Uppsala under maj månad.