Flygbranschen i blåsväder

Situationen i flygbranschen är minst sagt rörig nu, men under eftermiddagen kom ett glädjande besked. Den hotande pilotstrejken på Sterling är avblåst.

Det började med flygledarkaoset på Arlanda. Hittills har det kostat flygbolagen upp mot 50 miljoner kronor i inställda flyg och skyhöga bränslekostnader. Så kom kabinpersonalens strejk i Danmark som nyligen avbröts och kostade SAS Danmark 100 miljoner och besvär och förseningar för passagerarna.

Nu på eftermiddagen avblåstes den hotande pilotstrejken på danska Sterling. Bolaget har själva sagt att man skulle klarat bara två dagars strejk innan man gått i konkurs.

Varsel och lockout för kabinpersonal

Det här räcker inte. Nu ligger ett strejkvarsel för all kabinpersonal vid SAS Sverige från och med den 26 maj och SAS har svarat med lockoutvarsel för de 800 kabinanställda. Medling har påbörjats men idag står parterna långt ifrån varandra. SAS har bjudit ett treårigt avtal med en tioprocentig löneökning men mötts av de kabinanställdas krav på arbetstider och arbetsmiljö som enligt SAS skulle kosta 25 procent per år.

Bryter strejken ut lamslås större delen av SAS Sveriges flygningar, men flygen till USA och Asien kommer inte att beröras.

Bengt Götegård
bengt.gotegard@sr.se