Kris inom psykiatrin oroar patienter

Situationen inom psykiatrin i Uppsala län som Upplandsnytt rapporterat om dom senaste dagarna, med brist på läkare och med många chefer som slutar, är nåt som väcker oro bland patienterna.

Maria är en av dom patienter som under senare år haft svårt att hitta läkare för sina problem:
- De har som system att remittera patienter fram och tillbaka för att ingen har tid för dom. Så jag hamnade i kläm så jag mådde dåligt av att vänta. Som läkaren sa ”vi går på knäna, vi försöker hjälpa folk som är sjuka” Hon ringde en kväll klockan sju och sa att hon hade tio till att ringa.

Tidigare idag rapporterade Upplandsnytt om sex chefer inom psykiatrin i Uppsala som sagt upp sig eller fått sparken det senast året. Till det kommer att ytterligare två chefer sagt upp sig under samma period, verksamhetscheferna för beroendekliniken och för psykos- och rehabkliniken. Totalt är det alltså åtta psykiatrichefer i Uppsala som slutat på ett år. Samtidigt som det råder brist på läkare och chefer i psykiatrin.

Maria, som också är verksam i en lokalförening av Riksförbundet för social och mental hälsa, har känt av turbulensen bland chefer och läkare:
- Jag har mått jättedåligt av det, man behöver samma läkare för att få kontinuitet. Det går inte att byta ut.
- Har du något att säga till landstingsledningen om vad man ska göra?
- Det måste göras något radikalt!

Men något svar från landstingspolitikerna får inte Maria. Upplandsnytt har sökt landstingsstyrelsens ordförande, moderaten Erik Weiman i flera dagar för att få en kommentar, men han vägrar att uttala sig om krisen inom psykiatrin utan hänvisar till sjukhusdirektören.

Det får Elisabeth Axberg att reagera. Hon är vice ordförande i Attention, en intresseförening för familjer med bl a adhd-problem:
- Det är mycket upprörande. Nu är det fullständigt kaos inom hela psykiatrin. Avdelningschefer går ut och säger att man inte kan garantera patientsäkerheten att landstingspolitikerna inte kan gå ut och förklara sig-de har ju ändå det yttersta ansvaret. Vad ska behöva hända för att de ska uttala sig?

Mårten Nilsson
Marten.Nilsson@sr.se