Lika avgift införs i Uppsala gymnasieskolor

250 kronor per termin får det kosta föräldrarna att ha barn i gymnasieskolan i Uppsala kommun. Det har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutat idag.

Det är Skolverkets kritik mot ojämna kostnader som fått kommunen att skapa nya regler.

- Under våren 2005 så kritiserade Skolverket förekomsten av avgifter i Uppsala kommun. Och nu åtgärdar vi det, säger Mohammed Hassan (fp), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Gymnasieskolan i Sverige ska vara gratis. Det är huvudregeln, men obetydliga kostnader får finnas. Vad som är obetydligt har inte varit klart. I Uppsala har vissa skolor låtit föräldrar betala uppemot 15 000 för elevers resor, medan andra inte rest, eftersom det kostat pengar. Nu ska det vara lika för alla och 250 kronor är rimligt menar politikerna, men om någon inte har råd ska rektorn kunna gå in och betala.

Christer Rosell är rektor på Fyrisskolan och han tycker att det är bra med en 250-kronorsgräns, men det kommer att få effekter om skolan nu måste hålla med hjälpmedel som är dyrare än så.

- Det påverkar skolans ekonomi. För varje miniräknare vi köper så urholkas läromedelsanslagen på motsvarande sätt, säger Christer Rosell.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohammed Hassan (fp) säger att de får se över om skolorna kan kompenseras för det här.

Den typ av avgifter som fortfarande kommer att vara okej är sådant som kallas föräldrasponsring, när en grupp föräldrar går ihop och ger pengar till skolan. Pengarna kan till exempel gå till en resa, men där de elever vars föräldrar inte betalar också åker med.

 

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se