Pris till unikt fågelsjöområde

Föreningen Vendelsjön får Upplandstiftelsens naturvårdspris 2007 för sitt engagemang för att bevara sjön med omgivande strandområden.

Vendelsjön i Tierps kommun är en av länets finaste fågelsjöar och sköts exemplariskt. För tio år sedan bildades föreningen Vendelsjön för att vårda sjön och en av huvuduppgifterna är att utföra sjörensningar för att hålla sjön öppen.