Fler gator i Fålhagen kan öppnas

Ytterligare en gata i Fålhagen i Uppsala kan komma att öppnas för trafik. I den utredning om det omdebatterade öppnandet av Hjalmar Brantingsgatan och Björkgatan som politikerna ska ta ställning till nästa vecka finns ett nytt förslag om att också öppna Österängsgatan.

- Då får vi ett nytt genomfartsstråk i Fålhagen. Det blir inte bara ett stråk med Björkgatan, utan ett också med Österängsgatan och ner mot Ymergatan, säger miljöpartisten Maria Gardfjell.

När ordförande och vice ordförande i gatu- och trafiknämnden tidigare i år gjorde klart att de vill öppna både Björkgatan och Hjalmar Brantingsgatan så blev det liv i stillsamma Fålhagen. Många som bor där har protesterat intensivt. Nu finns en utredning kring frågan och det är tänkt att politikerna ska ta ställning i nästa vecka.

När det gäller Hjalmar Brantingsgatan finns enligt nämndens ordförande två förslag. Ett som innebär att den öppnas i båda riktningar, men då finns en oro för att väldigt många ska ta den gatan in från Salabacke. Det andra förslaget är att gatan bara öppnas åt ett håll, men då ska också Österängsgatan öppnas, precis nedanför idrottsplatsen. Då skulle det gå att köra genom hela Fålhagen ut på Vaksalagatan.

Miljöpartisten Maria Gardfjell har ännu inte sett förslaget på papper än.

- Eftersom vi inte sett handlingarna än kan vi naturligtvis inte ta ett beslut på så kort varsel om en öppning av helt ny gata.

Gatu- och trafiknämndens ordförande, folkpartisten Anders Westerlind, utesluter inte att de kan fatta beslut på torsdag i alla fall, men han har inte tagit ställning till det här förslaget än.

- Grundinriktningen är öppning av Hjalmar Brantinggatan och Björkgatan, men sen ska var och en titta genom förslaget i detalj. Efter det ska vi prata ihop oss, säger Anders Westerlind (fp).

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se