Klimathotet är överdrivet säger Uppsalaprofessor

Enligt Uppsalaprofessorn Kjell Aleklett har FN:s klimatexperter räknat fel när det gäller den globala uppvärmningen, temperaturen kommer inte höjas så mycket som förutspått menar han.

Kjell Alekett som är professor i fysik vid Uppsala universitet säger alltså att den globala uppvärmningen inte kommer att bli så stor som de flesta experter på området velat göra gällande.

En avgörande faktor, enligt Aleklett, är att det inte finns så mycket fossil energi att förbruka. Skräckscenariot som målats upp är att jordens medeltemperatur skulle öka med fyra grader de närmaste 90 åren, siffror som bygger på att det skulle förbrukas dubbelt så mycket olja, gas och kol än vad som i verkligheten finns tillgängligt.

Den maximala produktionen av olja kommer att inträffa någon gång de närmaste tio åren och sen kommer den sakta men säkert att försvinna.

-ju tidigre vi kommer ner i konsumtionen ju bättre är det, jag tror att den den olja som är tillgänglig för konsumtion idag, den kommer att konsumeras, och den mängden är inte så stor att så att den blir avgörande för en klimatförändring, säger Kjell Aleklett från Uppsala universitet.