Projekt ska stärka näringsliv i Knivsta

Knivsta kommun deltar nu i ett projekt som skall stärka näringslivet i Arlandaregionen. Projektet kallas STRAIR (Strategic development and cooperation between airport regions) och är startat på iniativ av EU.

Det finns flera delmål i projektet, Mats Eriksson är ansvarig för projektet från Knivsta kommun.
- Dels ska vi försöka skapa en gemensam handlingsplan för att få ett fortsatt samarbete, sen vill vi fortsätta att bygga på det nätverk som vi har byggt upp med intressenter som har någon slags koppling till Arlanda, säger han.

Det är tillsammans med kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna som man nu ser hur man skall kunna stärka näringslivet i regionen , då man man alla delar närheten till Arlanda. Sammarbetet innehåller många delar tex markfrågor och kommunikationer.

Eftersom det är ett EU-projekt så har man även utbytt erfarenheter med flygplatser runt om i Europa, i Knivstas fall har det främst handlat om Barcelonas flygplats, där man sett att även brancher som inte har en direkt koppling till flyget kan välja att etablera sig i närheten av en flygplats.

Nu hoppas man på ett fortsatt samarbete med kommunerna kan ge utdelning i framtiden för Knivsta, Mats Eriksson från Knivsta kommun.
- Vi hoppas på att det ska utveckla vårt näringsliv så att vi får en större etablering av företag, säger han.

13-15 juni kommer en slutkonferens att hållas där projektet skall sammanfattas och redovisas.

Johan Eriksson
johan.eriksson@sr.se