Revisorer utreder kommunanställning

Efter upptäckten att en anställd på Enköpings kommun sålt kommunal egendom för egen vinning, har en revisionsrapport nu gjorts för att utreda varför mannens aktiviteter kunnat pågå så länge utan upptäckt.

Revisionsrapporten visar att det rått bristfällig kontroll av att interna regler följs på teknikförvaltningen, och att uppföljningarna varit inriktade på att granska om budgetarna hålls. Den förklaring som getts till den bristande kontrollen är resursbrist, skriver Enköpings-Posten.