"Kaniner ska få hoppa fritt"

Företrädare för Djurens befrielsefront förklarar nu varför kaniner vid en aktion natten till i går släpptes ut från en gård utanför Vassunda i Knivsta kommun.

Det handlar om att kaninerna ska ha rätt till sitt naturliga beteende, menar man från Djurens befrielsefront.

Det är i ett mejl till Upplandsnytt som en företrädare för organisationen berättar om skälen till aktionen natten till i går. Företrädaren skriver att kaninerna i burarna på gården utanför Vassunda, liksom andra kaniner i landet, förvägras att gräva och hoppa fritt och umgås med sin flock, naturliga beteenden för en kanin och något de ska ha rätt till enligt den svenska djurskyddslagen, enligt företrädaren för Djurens befrielsefront. I mejlet hävdas också att kaninerna på den nu aktuella gården när de skickas till slakt hamnar hos ett slakteri utanför Enköping där ägaren förra året fälldes för brott mot djurskyddslagen.

Upplandsnytt har per mejl frågat företrädaren för Djurens befrielsefront varför man den här gången släppte ut vita kaniner som har svårt att klara sig i det fria. Det svar vi får är att företrädaren inte känner till exakta detaljer på den punkten, men att målet brukar vara att vita kaniner som släpps ut ska omhändertas och omplaceras. I det här fallet hittades 13 av de 14 kaninerna i en skogsbacke i närheten, och ägaren Elsy Mattson har svårt att förstå aktivisterna:
- Vad är det för skillnad på att skicka kaniner till slakt eller att skicka hästar till slakt? Ibland känner jag att om vi hade haft får så här så hade vi fått ha dem ifred, för de kan man inte bära med sig, säger hon.

Nu under förmiddan hålls nya förhör med de tre aktivister som anhölls i går.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se