Landstingsflytt får intern kritik

Flytten av Landstingsservice administration, från Boländerna till ett nyrenoverat 1800-talshus på Slottsgränd i Uppsala, får nu intern kritik.

Orsaken är att hyreskostnaden ökar med 1,8 miljoner kronor per år, skriver Upsala Nya tidning. Hyran mer än fördubblas, samtidigt som stora delar av landstingets vårdverksamhet har stora lokalproblem.

Landstingsservice ansvarar för bland annat landstingets alla lokaler och fastigheter.