Vad består av Linnéfirandet?

Idag startar den stora jubileumsveckan i Linnéfirandet, höjdpunkten på ett årslångt hyllande av blomsterkungen. Men vad kommer firandet att kosta och vad blir bestående av den här satsningen? Upplandsnytt har tagit fram siffrorna.

En rundringning som Upplandsnytt gjort visar att Linnéfirandet 2007 i Uppland kommer att kosta ungefär 26,5 miljoner kronor, men den slutgiltiga notan kommer först när firandet är över. Den största delen av det här står Uppsala universitet för med, närmare 14 miljoner kronor. Resten betalar kommunen, länsstyrelsen, SLU och den nationella kommittén för jubileet.

Men hur värderar man då en sådan siffra? Det går att jämföra med att firandet av den heliga Birgitta kostade 25 miljoner kronor år 2003. Men det ligger långt under vad 200-årsjubileet av H.C Andersen kostade de danska skattebetalarna, cirka 152 miljoner danska kronor. Ännu mer, 231 miljoner, om man räknar med sponsorpengar.

Linnéminnena har putsats upp

Men är firandet värt de här pengarna? Carl-Olof Jacobson, ordförande i Svenska Linnésällskapet, fick frågan.

- Ja, jag tycker det är det. Vi har satsat på några mål som kan bli bestående. Det är klart att det är roligt med en fest när den pågår, men framför allt vill vi se en del av de mål som vi satt upp som möjliga att fullfölja. Dit hör till exempel att få Linnéminnena uppfräschade, säger Carl-Olof Jacobsson.

Och minnena har fått sig en rejäl upputsning. Ett inte lika mätbart men viktigt mål är att skapa intresse och nyfikenhet för naturvetenskap bland ungdomar, vilket man hoppas firandet bidrar till. Carl-Olof Jacobsson tror att även att den uppmärksamhet Linnéjubileet skapar kommer att gynna Uppland och Sverige.

Johan Eriksson
johan.eriksson@sr.se