Jordbrukare i Uppland får tillbaka pengar

Jordbruksverket tvingas nu betala tillbaka pengar till ungefär 1000 jordburkare i hela landet, varav drygt 100 i Uppsala.

Anledningen är att de tidigare krävts på dröjsmålsränta för att de varit sena med att återbetala omställningsstöd. Sammanlagt är det ungefär 13 miljoner kronor som tagits in i felaktigt krävda räntor.