Jämoanmälan mot SVA

En kvinnlig anställd på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har Jämoanmält sin arbetsgivare.

Orsaken är att den kvinnliga doktoranden känner sig diskriminerad jämfört med en manlig doktorand som har motsvarande utbildning men kortare arbetslivserfarenhet. Ändå tjänar mannen 1400 kronor mer i månaden än kvinnan.