Forsmark granskas mer än någonsin förr

Forsmark 3 har sedan igår plockats ur det svenska kraftnätet och kommer nu att genomgå den största revisionen i Forsmarks historia.

Clas-Inge Andersson är informationschef på Forsmarks Kraftgrupp.
- Den blir omfattande. Det är 36 dygn som den ska pågå och ungefär 800 entreprenörer kommer att vara på plats, säger han.

Det är en stor mängd mindre arbeten som entreprenörerna kommer att utföra under den period som reaktorn är avstängd. Man skall förutom att byta bränlse, göra rutinkontoller, byta ut olika system, och bygga om de ledningar som transporterar ånga i verket.
- Man kan jämföra den med en tusenmilaservice på en bil.

I slutet av sommaren skall Forsmark 1 och 2 tas ur produktion för liknande revisioner. Dock under kortare perioder.

Johan Eriksson
johan.eriksson@sr.se