Sjukhuschefer kritiserar landstingsråd

Flera personer i ledningen för Akademiska sjukhuset riktar nu skarp kritik mot folkpartisten och landstingsrådet Ismail Kamil. Det är efter att Kamil gått ut och förespråkat att Uppsala bör ingå i en framtida Stockholmsregion som kritiken väckts.

Sjukhusdirektören och flera divisionschefer säger i en skrivelse till hälso-och sjukvårdsstyrelsen att de är ororade över att Kamil så klart tar ställning för något som de tror vore negativt för Akademiska sjukhuset.